Σχολή Χορού Αγ.Παρασκευής


               
                                                  Οι εγγραφές για τα μαθήματα Κρητικών Χορών συνεχίζονται...
 
                                         Διαμορφώθηκαν τα τμήματα για τη σχολη της Αγίας Παρασκευής
                                                            
                                                                                         Κάθε...
                                
                                        Δευτέρα 20:00 - 21:00 (Ενήλικο αρχάριο)
                                                      Δευτέρα 21:00 - 22:00 (Ενήλικο προχωρημένο)
                                                      Δευτέρα 22:00 - 23:00 (Ενήλικο προχωρημένο)
                                                
                                                                  Και για τα παιδικά τμήματα
                             
                                                                             Κάθε...
 
                                                            Κυριακή 12 - 14
 
                          
                                                              Αγίας Τριάδος 19 Αγ. Παρασκευή
                                                                        Τηλ: 2106015504